Alışveriş Merkezi Ciro Denetimi


Ciro Denetimi

Son zamanlarda Türkiye 'de hemen hemen her ay yeni bir alışveriş merkezi hizmete girmektedir. Aşka bir ifade ile ülkemizde alışverişin şekli değişmiştir. Alışveriş merkezleri ziyaretçi sayısında yıllık % 30 -35 büyüme kaydedilmektedir. Buna bağlı olarak metropol şehirlerde giderek artan Alışveriş Merkezlerinde yer almak isteyen Dünya 'da ve Türkiye 'de zincir hale gelmiş markalar ve şirketler arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.

Bu yoğun rekabet alışveriş merkezi yönetimi ve kiracıları arasında şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir ortamın oluşmasını zorunlu hale getirmiştir.

"Ciro Denetimi " hizmeti ile Alışveriş Merkezi yönetimi veya sahipleri ile ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde bildirdiği ciroların doğruluk denetimlerinin yapılması ve bunun sonucunda da eksik veya hatalı kira ödemesinin önlenmesini hedeflenmektedir.

Bu denetim hizmetinde, kiracının cirolara ilişkin evraklarının, evrak düzenleme, bilgi işleme sistemlerinin, maliye idaresine yapılan beyanlarının, defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde bildirilen ciro tutarlarının doğru olup olmadığı tespit edilir ve kira kontratlarına uygunluk denetlenerek sonuçlar kira kaybını da içerecek şekilde raporlanır.

Yapılan denetim çalışmasında ayrıca kiracıların belge düzenine uyumunu da denetlemek amacı ile müşteri hüviyetindeki denetçiler tarafından sondaj satın alma işlemleri gerçekleştirilir.