Duyurular

2014/2 Seri Nolu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayımlandı ( Eklenme Tarihi :26-11-2014 )

Söz konusu iç genelgede, başvuru, başvuruda bulunanlara ilişkin haciz işlemleri, ihtilaflı borçlar ve sorumluluk ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Detayları için tıklayınız

Yeniden Değerleme Oranı 2014 Yılı İçin %10,11 Olarak Tespit Edilmiştir. ( Eklenme Tarihi :17-11-2014 )

15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği\'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Detayları için tıklayınız

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. ( Eklenme Tarihi :16-10-2014 )

Söz konusu tebliğ; KDV Genel Uygulama Tebliğinin uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik düzenleme, açıklama ve değişiklikleri içermektedir.

Detayları için tıklayınız