Enerji Sektörü Danışmanlığı


Oluşum, Türkiye öncelikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere elektrik enerjisi sektörünün tüm dallarında deneyimli ortak ve uzmanları vasıtasıyla kapsamlı çözümler sunmaktadır. Yatırım kararının verilmesi aşamasında başlayan hizmetlerimiz sektördeki tüm fonksiyonları kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Strateji ve Yatırım Kararının Oluşturulması : Yeni yatırım kararlarının verilmesi veya şirket stratejilerinin şekillendirilmesi sırasında müşterilerimizle beraber çalışarak hızla değişen elektrik enerjisi piyasasında doğru adımların atılmasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yerel ve uluslar arası tecrübelerimiz çerçevesinde yatırımların teknik ve finansal fizibilite raporlarının hazırlanması, yasal konularda danışmanlık verilmesi, doğru yatırım ve satın alma-birleşme stratejilerinin oluşturulması, optimal yatırım portföyünün hazırlanması, risk analizi ve şirket değerlemesi ve üretim ve fiyatlama modellemelerinin hazırlanması ana hizmetleri oluşturmaktadır.

Elektrik Piyasasında Portföy Yönetimi : Hızla değişen elektrik piyasasında elektrik üreticilerine, otoprodüktör firmalara ve serbest tüketicilere elektrik üretim/tüketimlerinde optimal portföy yönetimini sağlayacak günlük elektrik fiyatı hesaplayacak modellemeler yapılmaktadır.

Proje Finansmanı : Elektrik enerjisi yatırımı yapmak veya kapasitelerini artırmak isteyen firmaların yatırım süreçlerinde ihtiyaç duydukları proje finansmanının sağlanması konusunda deneyimli uzman ve ortaklarımız pratik çözümler getirmektedir.

Risk Yönetimi : Krizlerden edinilen en önemli tecrübelerden birisi de etkin risk yönetimi eksikliğinin şirketlerde büyük hasar yaratabildiğidir. Elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak geliştirilmiş olan “Risk Taraması” hizmeti kapsamında şirketlerin risk haritaları çıkarılmakta ve yönetim teknikleri sunulmaktadır.