Mali Danışmanlık


Mali Danışmanlık

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişiklikler vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokmaktadır. Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve sık değişen yapısı nedeniyle, mükelleflerin yasal düzenlemeleri ve üzerlerine düşen yükümlülüklerini izlemeleri de oldukça zorlaşmaktadır.

Kadromuzda yer alan uzmanlar bu hizmet kapsamında yürürlükteki mali mevzuatta yapılan veya yapılacak olan bu değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte bu değişiklikleri yazılı sirküler ile en hızlı şekilde müşterilerimize iletmekte ve yorumlanarak yayımlanan bu sirkülerde ilgili konularda geniş bilgi vermektedir. Verilen danışmanlık hizmetinde müşterilerin faaliyet gösterdikleri sektöre ait vergisel avantajlarda dikkate alınarak vergi teşvik ve istisnalarından en iyi şekilde faydalanılması sağlanmaktadır.