Tasdik Hizmetleri


Tam Tasdik

3568 sayılı kanun kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmetleri gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin vergi mevzuatına, muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak denetlenmesi ve tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı; ödenecek Gelir ve Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

 

Tasdik hizmeti; olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir.

 

Ayrıca şirketin vergi planlamasına katkıda bulunmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti, kanunların doğru uygulamasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir.

 

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri

Vergi mükelleflerinin katma değer vergisi iadesine konu işlemleri ile ilgili olarak, iadeye hak kazandıkları katma değer vergisinin tespiti, mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve raporlanması işlemlerini içermektedir. Deneyimli kadrosu ile hızlı ve etkin bir şekilde mükelleflerin iade taleplerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilen katma değer vergisi iadesi tasdik hizmetlerine ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Diğer Tasdik Hizmetleri

 

Tam tasdik ve katma değer vergisi iadesi tasdik hizmetlerimiz yanında, Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen konulardaki tespit ve raporlamalara ilişkin tasdik hizmetlerimiz aşağıda sunulmuştur.

• Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti,
• TÜBİTAK \\\"Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
• Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
• Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
• İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
• İstisna gelirlerin tasdiki
• Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
• Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri,
• Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri.