Vergi Uyuşmazlıklarına Yönelik Hizmetler


Vergi Uyuşmazlıkları

Türk Vergi Sistemi\'nin anlaşılması ve uygulanmasında mükellefler açısından en büyük sorun mevzuatın son derece karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuya ilişkin uygulama birliği bulunmamasıdır. Bunun sonucunda da vergi idaresiyle mükellefler arasında çeşidi yorum ve uygulama anlaşmazlıkları çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar doğabilmektedir.Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte, bu tür konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecinde, işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi şirket açısından büyük önem taşımaktadır.

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. OLUŞUM, uzman kadrosu ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.