Denetim ve Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı kanun kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmetleri gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına, etik kurallara uygun olarak denetlenmesi ve tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı; müşterilerini vergi uygulamaları konusunda bilgilendirmek, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile, vergi ile ilgili yükümlülüklerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesindi sağlamaktır.

Tasdik hizmeti; olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. Ayrıca şirketin vergi planlamasına katkıda bulunmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti, kanunların doğru uygulamasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir.Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri

Vergi mükelleflerinin katma değer vergisi iadesine konu işlemleri ile ilgili olarak, iadeye hak kazandıkları katma değer vergisinin tespiti, mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve raporlanması işlemlerini içermektedir. Deneyimli kadrosu ile hızlı ve etkin bir şekilde mükelleflerin iade taleplerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.Diğer Tasdik Hizmetleri

3568 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yeminli Mali Müşavirlik denetim ve tasdik hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.