Tevkifat Oranları Süre Uzatımı

22/12/2020 tarih ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15
inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, 31/7/2020 tarihli ve 2813
sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi,
1/1/2021 tarihinden başlamak üzere 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 5
ay uzatılmıştır
.