Vergi Uyuşmazlıklarına Yönelik Hizmetler

Türk Vergi Sistemi’nin anlaşılması ve uygulanmasında mükellefler açısından en büyük sorun mevzuatın son derece karmaşık bir yapıya sahip olması ve sürekli değişen uygulamaların takibinde yaşanan zorluklardır. Bu nedenle vergi idaresiyle mükellefler arasında çeşidi yorum ve uygulama farkları çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar doğabilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte, bu tür konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecinde ihtilaf konusu işlemlerin uzman kişiler tarafından takip edilmesi, mükellefler açısından ilave yüklerin doğmaması açısından önem taşımaktadır.

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. OLUŞUM, uzman kadrosu ile uyuşmazlığa konu olan olay ve işlemlerin vergi incelemesi aşamasından itibaren konunun takip ve danışmanlığını yürütmekte, incelemenin sonuçlandırılması, gerektiğinde uzlaşma ve/veya yargı yolu ile ilgili danışmanlık, yargı aşamasındaki işlemlerde hukukçu çözüm ortakları ile birlikte vergi davalarının takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktadır.